25 λέξεις

25 λέξεις... 
Τόσες σας δίνω και σας αφήνω να ξεδιπλώσετε αυτό που αισθάνεστε. 
Μια εικόνα θα σας προτρέψει. 
Με λίγα λόγια, με λίγες αράδες. 
Για να δούμε λοιπόν που το μυαλό σας θα ταξιδέψει...


Στέλνετε τις συμμετοχές σας μέσα στο χρονικό όριο που θα σας θέτω κάθε φορά με ανάρτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση asmhnio@gmail.com.

Τα ολιγόλεκτά σας θα θέτονται κάθε φορά σε ψηφοφορία και θα επιλέγουμε αυτό που μας άγγιξε περισσότερο.